23 روش براي از بين بردن لكه از روي پارچه

23 روش براي از بين بردن لكه از روي پارچه...
rasekhoon.net ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ خ.ا.ب.

کلیدواژه ها:#Rasekhoon.net، #آفتاب، #از_بين_بردن_لكه، #انار، #برس، #تخم_مرغ، #سرد، #شاه، #هندوانه، #چسب

ترجمه و تأليف: ا. زرگرللهي

به محض آن كه لكه روي پارچه پيدا شود براي از بين بردن آن بايد دستورات ذيل را اجرا كرد.
1-ابتدا علت و نوع لكه را كه از چه موادي است پيدا كنيد.
2-نوع پارچه را به خصوص از لحاظ قابل شستشو بودن تعيين كنيد.
3-در جنس و رنگ پارچه و همچنين نوع ماده اي كه براي رنگ كردن آن به كار رفته است دقت كنيد.
4-طرحي را كه براي رفع لكه در نظر داريد قبلاً‌ تعيين كنيد.
5-هر نوع ماده ي شيميايي را كه مي خواهيد به كار ببريد ، روي تكه اي از پارچه امتحان كنيد و اگر مي خواهيد پارچه را بشوييد لكه را قبل از شستن از بين ببريد.
6-به خاطر داشته باشيد كه آب داغ بعضي لكه ها را ثابت مي كند ، مانند:‌ لكه ي تخم مرغ و خون و نيز لكه هاي چاي ، قهوه ، عصاره ي بسياري از ميوه ها.
روش از بين بردن انواع لكه روي پارچه هاي قابل شستشو و غير قابل شستشو:

الف)از بين بردن لكه ها روي پارچه هاي غيرقابل شستشو

به طور كلي سه روش اساسي براي پاك كردن انواع لكه از روي اين گونه پارچه ها وجود دارد.
1-پاك كردن لكه به وسيله ي محلول هايي مانند تتراكلروركربن يا بنزين با استفاده از ابر يا برس.
2-بي رنگ كردن لكه به وسيله ي آب اكسيژنه و اسيد اگزاليك (جوهر ترشك) يا آب ژاول.
3-تميز كردن لكه به صورت خشك به وسيله ي خميري از پودرهاي جذب كننده مانند گچ فرانسوي يا پورد تالك
ب)از بين بردن انواع لكه روي پارچه هاي قابل شستشو:

براي برطرف كردن لكه ي خون و چسب و هر گونه لكه اي كه داراي مواد قندي باشد ، ‌ اگر پارچه رنگي است ، ابتدا محل لكه را به وسيله ي اسفنج با تتراكلروكربن شسته ، سپس با آب سرد تميز كنيد. پس از آن محل لكه را با آب صابون نيم گرم بشوئيد تا لكه كاملاً پاك شود. چنانچه اين گونه لكه ها روي پارچه هاي نخي و كتاني سفيد اثر بگذارد ، ابتدا محل لكه را در آب سرد فرو برده و بشوئيد؛ سپس با آب گرم و صابون لكه را كاملاً‌ از بين ببريد. اگر لكه كاملاً پاك نشد مي توانيد از محلول نمك (4/5 واحد نمك ، 2 واحد آب) استفاده كنيد.
1-برطرف كردن لكه ي شمع:

اگر فقط روي پارچه هاي نخي و كتاني سفيد ريخته باشد ابتدا موم اضافي را برداريد ، سپس قسمت لكه شده را بين كاغذ خشك بگذاريد و يا با اتوي داغ فشار دهيد؛ سپس با تتراكلروكربن و به وسيله ي اسفنج بشوئيد. التبه مي توانيد به جاي تتراكلروكربن از بنزين سفيد استفاده نماييد. چنانچه لكه شمع روي هر نوع پارچه رنگي قابل شستشو ريخته باشد ، جهت پاك كردن عيناً به همان طريقه اي براي پارچه هاي نخي و كتاني بكار گرفته ايد عمل كنيد.
2-برطرف كردن لكه ي سقز (آدامس):

طرف ديگر پارچه را يخ بماليد و سپس سقز را از بين ببريد. اگر لكه باقي ماند آن را به وسيله اسفنج و تتراكلروكربن بشوئيد.
3-برطرف كردن لكه ي شكلات و كاكائو:

چنانچه لكه روي پارچه هاي سفيد باشد ، محل آن را با آب گرم و صابون بشوئيد. سپس لكه را به وسيله ي تتراكلروكربن بشوئيد و با آب گرم و اسفنج لكه را كاملاً از بين ببريد.
4-برطرف كردن لكه ي چربي و روغن:

محل لكه را به وسيله ي اسفنج يا تتراكلروكربن بشوئيد؛ سپس با آب نيم گرم و صابون لكه را كاملاً از بين ببريد. چنانچه لكه كهنه باشد آن را با آب اكسيژنه ي بي رنگ و سپس با آب ، خوب بشوئيد.
5-برطرف كردن لكه چاي يا قهوه:

براي برطرف كردن اين گونه لكه ها روي پارچه هاي رنگي ، محل لكه را با اسفنج و آب گرم بشوئيد. چنان چه لكه باقي ماند ، گليسيرين گرم به كار ببريد و بگذاريد نيم ساعت روي لكه بماند. سپس با آب ، خوب شستشو داده و با آب گرم و صابون بشوئيد. اگر لكه روي پارچه ي سفيد و نخي بود ، آب جوش را روي لكه بريزيد و اين كار را از طرف پشت پارچه تكرار كنيد. اگر لكه از بين نرفت ، با آب اكسيژنه و سپس با آب شستشو دهيد. براي از بين بردن اين گونه لكه ها اول از آب صابون استفاده نكنيد؛ زيرا ممكن است لكه را ثابت كند.
6-برطرف كردن لكه ي كره ، ‌ خامه و بستني:

محل لكه را در آب سرد خيس كنيد و با آب گرم و صابون بشوئيد.
7-براي برطرف كردن لكه ي ترشي:

مي توان با كمي آمونياك محلول در آب از بين برد.
8-براي برطرف كردن لكه ي تخم مرغ و گوشت:

محل لكه را با آب سرد بشوئيد. سپس لكه را با آب نيم گرم و صابون رفع كنيد. اگر لكه روي پارچه هاي سفيد از بين نرفت مي توانيد از تتراكلروكربن استفاده كرد.
9-براي برطرف كردن ميوه يا آب ميوه:

پارچه را با آب سرد به وسيله ي اسفنج بشوئيد. اگر لكه باقي ماند گليسيرين به كار ببريد و بگذاريد چند ساعتي بماند. سپس با آب گرم و صابون بشوئيد.
10-برطرف كردن لكه علف:

محل لكه را با آب صابون نيم گرم بشوئيد؛ سپس به وسيله ي اسفنج با الكل يا آب اكسيژنه ، لكه را كاملاً از بين برده و با آب بشوئيد. چنانچه پارچه ، سفيد نخي و كتاني بود محل لكه را با دنبه يا روغن مالش دهيد ، سپس با آب صابون گرم بشوئيد. باقي مانده ي لكه را با آب اكسيژنه از بين ببريد.
11-برطرف كردن لكه ي جوهر:

براي برطرف كردن آن مي توان از خمير پودرهاي جذب كننده استفاده كرد. در مورد پارچه هاي نخي و كتاني ، لكه را مي توان به وسيله ي گليسيرين از بين برد.
12-برطرف كردن لكه ي زنگ آهن:

چنانچه اين لكه روي پارچه هاي نخي و كتاني سفيد باشد ، محل لكه را در محلول اسيد اگزاليك خيس كنيد. به محض از بين رفتن لكه ، پارچه را در محلول رقيق آمونياك بزنيد و خوب بشوئيد. همچنين در اين مورد مي توان از آب ليمو و نمك براي برطرف كردن لكه استفاده كرد و سپس لكه را در آفتاب خشك كرد.
13-برطرف كردن لكه ي مداد:

ابتدا محل لكه را كلروفرم يا الكل زده ، سپس پارچه ي نرمي روي آن بكشيد. چنان چه پارچه ي شما سفيد بود ، لكه را با مداد پاك كن پاك كنيد؛ سپس با صابون بشوئيد.
14-برطرف كردن لكه ي رنگ:

رنگ تازه را پاك كنيد و با آب گرم و صابون بشوئيد. اگر لكه خشك شده بود آن را با روغن يا وازلين پاك كنيد؛ سپس آن را به وسيله ي اسفنج با آب گرم و صابون بشوئيد.
15-برطرف كردن لكه ي سوختگي:

لكه ي سوختگي به ندرت ممكن است پاك شود؛ اما اگر پارچه پشمي بود از كاغذ سمباده ي نرم استفاده كنيد. چنانچه پارچه كتاني و نخي و سفيد بود ، ابتدا پارچه را در آب خيس كنيد و در آفتاب قرار دهيد. اين عمل را چندين بار تكرار كنيد. اگر لكه باقي ماند ، با آب اكسيژنه رنگ آن را ببريد و بعد خوب بشوئيد.
16-برطرف كردن لكه ي توتون:

به وسيله ي اسفنج و الكل صنعتي لكه را از بين ببريد. در مورد پارچه هاي كتاني سفيد محل لكه را با آب سرد بشوئيد ، گليسيرين به آن بزنيد و بگذاريد نيم ساعت بماند بعد با صابون و آب بشوئيد.
17-برطرف كردن لكه هاي سبزي:

اگر لكه هاي سبزي گياهان و كلروفيل تازه باشد ، براي برطرف كردن آن ها محلول آب و الكل و يا آب واتر به كار مي رود؛ ولي اگر كهنه باشد بايد پربرات دوسود با آب اكسيژنه و يا آمونياك مصرف كرد.
18-برطرف كردن لكه ي مركب فرنگي معمولي:

چون اين مركب تركيبات آهن دارد ، بايد با محلول جوهر ترشك و آب داغ غليظ مالش داده شود و سپس از آب و صابون استفاده كنيم.
19-لكه ي مركب سياه يا آبي:

محلول رقيقي از 5 درصد پرمنگنات دوپتاس و آب تهيه كنيد. لكه را در آن مدتي خيس كنيد تا رنگ قهوه اي پيدا كند و سپس بيرون آورده ، در محلول بي سولفيت دوسود كه قدري سركه در آن ريخته اند بگذاريد؛ سپس از اين محلول هم بيرون آورده اين عمل را تكرار كنيد. هر دفعه بعد از اين كه از بي سولفيت بيرون آورديد با آب زياد بشوئيد و دوباره در پرمنگنات بگذاريد.
20-برطرف كردن لكه ي جوهر معمولي از روي قالي:

با ريختن ماست ترش روي آن به طوري كه چند مرتبه ماست را برداشته و عوض كنيد برطرف مي شود.
21-برطرف كردن لكه ي مركب چين:

اين لكه به زحمت پاك مي شود و بهتر است آن را با تتراكلروكربن پاك كنيد.
22-برطرف كردن لكه ي كپك:

كپك بعضي از اوقات روي پارچه هايي كه آن ها را به صورت خشك نشده در قفسه گذاشته ايد پيدا مي شود. پارچه مزبور را يك ساعت در محلول نيم گرم پربرات دو سود بگذاريد و سپس در آب ژاول گذاشته ، با آب زياد بشوئيد.
23-برطرف كردن لكه ي لاك ناخن:

در صورت طبيعي بودن جنس پارچه مي توان از تينر و استون استفاده نمود. ولي در پارچه هاي مصنوعي به جاي استون و تينر حتماً از تتراكلروكربن استفاده نمائيد.
توجه: پاك كردن لكه هاي روغني و جوهر از روي پارچه ي ساتن:
لكه ي روغني روي پارچه ي ساتن را مي توان به وسيله ي پودر تالك از بين برد. براي اين كار پودر را بر روي لكه پاشيده و به آرامي آن را مالش دهيد و چند دقيقه آن را به همان صورت گذاشته ، سپس به وسيله ي برس نرمي با ملايمت آن را برس بكشيد و تميز كنيد. لكه هاي خودكار و جوهر را مي توان با شير گرم و الكل متليك برطرف كرد و سپس در آب ولرم كاملاً شست تا اثر شير و الكل از ميان برود. پرمنگنات داروي خوبي براي برطرف كردن لكه هاست؛ مخصوصاً لكه هاي رنگي را از روي پارچه سفيد به خوبي مي زدايد. اگر لكه كهنه باشد بايد آن را به همين طريق پاك كرد. لكه هاي ميوه هاي رنگي مانند شاه توت ، آلبالو ، انار ، هندوانه ، و غيره با محلول 10 درصد هيدورسولفيت دوسود به خوبي از بين مي رود.
منبع: نشريه بانو شماره 32

---23 روش براي از بين بردن لكه از روي پارچه ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
23 روش براي از بين بردن لكه از روي پارچه...
rasekhoon.net ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ خ.ا.ب.
ترجمه و تأليف: ا. زرگرللهي به محض آن كه لكه روي پارچه پيدا شود براي از بين بردن آن بايد دستورات ذيل را اجرا كرد. 1-ابتدا علت و نوع لكه را كه از چه م...ادامه مطلب»

23 روش براي از بين بردن لكه از روي پارچه...
rasekhoon.net ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ خ.ا.ب.
به محض آن كه لكه روي پارچه پيدا شود براي از بين بردن آن بايد دستورات ذيل را اجرا كرد. 1-ابتدا علت و نوع لكه را كه از چه موادي است پيدا كنيد. 2-نوع پار...ادامه مطلب»

حجامت چه فواید و زیان هایی دارد و چه کسانی می توانند حجامت کنند؟ ...
seemorgh.com ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ سلامت
حجامت را نزد متخصص حاذق انجام دهید شاید تا به حال از زبان پدر یا مادربزرگ هایتان شنیده باشید که در زمان های گذشته در فصل بهار، افراد خانواده از کوچک گ...ادامه مطلب»

گذری بر تاریخچه جشن سپندارمذگان یا جشن زن ایرانی ...
seemorgh.com ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ تاریخ
بیست و نهم بهمن ماه جشن 4000 ساله سنپدارمذگان یا جشن زن ایرانی... جشن سپندارمذگان طبق سالنامه زرتشتى، روز پنجم از ماه اسفند که روز اسفند نام دار...ادامه مطلب»

تاریخچه و آداب و رسوم شب یلدا ...
namnak.com ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ فرهنگ
ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر ...ادامه مطلب»


EOF