جستجو: ماه=12-دسامبر روز=01 بخش=History

آغاز پادشاهی هومبان هلتش یکم ...
fa.wikipedia.org 01/12/689ق‌م تاریخ
هومبان هلتش یکم (به انگلیسی: Humban-haltash) یا اوممان آلداش (به انگلیسی: Ummanaldash) یکی از شاهان ایرانی در دورهٔ ایلام بود. از بستگی خانوادگی او با...ادامه مطلب»

آغاز فروانروایی گیل گیلانشاه و دودمان گاوباریان...
en.wikipedia.org 01/12/642 تاریخ
در بحبوحه شکست های پی در پی نیروهای ساسانی در مقابل اعراب مهاجم، مقاومت چشمگیری در میان ایرانیان مناطق شمالی شکل گرفت که به خاطر دو قرن سکوت حاکم از خ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF