جستجو: ماه=07-ژوئیه روز=07 بخش=History

جنگ شاپور دوم با اعراب ...
fa.wikipedia.org 07/07/325 تاریخ
جنگ شاپور دوم با اعراب در سال ۳۲۵ با چند قبیله عرب از اعراب عربستان اتفاق افتاد. شاپور دوم قاطعانه تمامی قبیله‌های عرب را شکست داد و اعراب به او لقب «...ادامه مطلب»

داستان نبرد شاهان ایران و شیرهای غران (فیلم)...
asriran.com ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ تاریخ
ایران به روایت آثار؛ قسمت شانزدهم: نبرد شاه و شیر داستان نبرد شاهان ایران و شیرهای غران (فیلم) نقشی از شاهی باستانی که خنجرش را در قلب شیری فرو کرده....ادامه مطلب»


صفحه:


EOF