جستجو: ماه=08-اوت روز=09 بخش=History

تصرف اصفهان توسط طغرل سلجوقی ...
parseed.ir 09/08/1052 تاریخ
طُغرُل بیک (رکن‌الدین ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق) (۹۹۰ م. - ۱۳ شهریور ۴۴۲ / ۷ رمضان ۴۵۵ / ۴ سپتامبر ۱۰۶۳) پادشاه سلجوقی بود. وی یکی از ترکمان‌ها...ادامه مطلب»

اشغال بوشهر توسط نیروهای انگلیسی-جنگ دلوار...
1host2u.com 09/08/1915 تاریخ
در آغاز جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ قوای روس از شمال و نیروهای انگلستان از جنوب، ایران را در معرض هجوم قرار دادند و کشتی‌های جنگی انگلستان در مقابل بوشه...ادامه مطلب»

قرارداد 1919 و رشوه‌گیری وثوق‌الدوله...
donya-e-eqtesad.com 09/08/1919 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: در نهم آگوست ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ هجری شمسی در شرایطی که احمدشاه قاجار در آخرین ماه‌های حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سیاس...ادامه مطلب»

آیت الله حاج شیخ قاسم اسلامی شهیدی که هیچ گاه قاتل او پیدا نشد ...
mashreghnews.ir ۱۳۵۸/۰۵/۱۸ تاریخ
از سالهای آغازین دهه 50، دغدغه های آن شهید، متوجه برون داد فکری و دینی جریان موسوم به روشنفکری دینی بود و در برابر آن به شدت موضعگیری می‌نمود. وی به ط...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF