جستجو: ماه=10-اکتبر روز=21 بخش=History

بازپس گیری تبریزتوسط شاه عباس بزرگ ...
fa.wikipedia.org 21/10/1603 تاریخ
*** طراحی کمیاب از یک جهانگرد اروپایی که شاهد آزادی تبریز در ۲۱ اکتبر ۱۶۰۳ (۲۹ مهر ۹۸۲ خورشیدی) بود. مردم آذری تبریز به ارتش شاه عباس خوشامد می‌گویند....ادامه مطلب»

تصویب قرارداد نفت با كنسرسيوم...
donya-e-eqtesad.com 21/10/1954 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: 29 مهرماه سال 1333 مجلس قرارداد نفت با كنسرسيوم* (شرکت‌های بزرگ نفتی غرب) را تصويب كرد و همه تلاش‌های ملت ايران در دوران حكومت دك...ادامه مطلب»

ارسال لایحه «از کجا آورده‌ای» به مجلس...
donya-e-eqtesad.com 21/10/1958 تاریخ
در 29 مهرماه سال 1337خورشيدی دکتر منوچهر اقبال، نخست وزير وقت لايحه «از کجا آورده‌ای» را به مجلس داد که پس از تصويب به صورت قانون درآمد. طبق‌این قانون...ادامه مطلب»

داستان 9 ماه حسرت برای ثبت‌نام درهنرستان ...
ion.ir ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ تاریخ
ایرج محمدی در بهمن ماه 1324 در تهران به دنیا آمد. او مجسمه‌ساز و عضو هیأت ‌مؤسس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است. محمدی بنا به استعداد ذاتی، از همان...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF