جستجو: ماه=10-اکتبر روز=22 بخش=History

قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۱۲۹۰ ...
fa.wikisource.org 22/10/1911 تاریخ
‌قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب بیست و نهم مهرماه ۱۲۹۰ خورشیدی - ‌مصوب ۲۸ شهر شوال‌المکرم ۱۳۲۵ قمری مطابق ۲۹ میزان ۱۲۹۰ این قانون دارای ۹ فصل و ۵...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF