جستجو: ماه=09-سپتامبر روز=24 بخش=History

امضای معاهده استانبول (۱۷۳۶) بین ایران و عثمانی ...
fa.wikipedia.org 24/09/1736 تاریخ
معاهده استانبول پیمانی بود میان دولت افشاریان ایران و دولت عثمانی که در ۲۴ سپتامبر ۱۷۳۶ به امضا رسید. زمینه برای پیمان معاهده احمد پاشا که در سال ۱۷۳۲...ادامه مطلب»

آغاز ثبت احوال و صدور شناسنامه به تصويب هيأت وزيران (1297 ش)...
rasekhoon.net 24/09/1918 تاریخ
آغاز ثبت احوال و صدور شناسنامه به تصویب هیأت وزیران (1297 ش) در شهریور 1295 ش، تصویب نامه‏ای مشتمل بر 41 ماده درباره آمار و ثبت احوال به تصویب هیئت وز...ادامه مطلب»

چاپ اسکناس بی‌پشتوانه...
fa.wikipedia.org 24/09/1942 تاریخ
آزار و اذیت شهروندان ایرانی توسط متفقین در نامه‌ای محرمانه در تاریخ ۱۳۲۱/۴/۲۹ به نخست‌وزیر وقت نسبت به سانسور مطبوعات و بسته‌های پستی در تهران توسط...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF