جستجو: ماه=09-سپتامبر روز=26 بخش=History

انتقال اداره كل هواشناسي از وزارت راه به وزارت جنگ...
donya-e-eqtesad.com ۱۳۵۳/۰۷/۰۴ تاریخ
پنجم مهر ماه سال 1316 مجموعه کارخانه‌های تولید دخانیات راه‌اندازی شد. تا دهه 1290 تولید این محصول در کارگاه‌های کوچک و به‌طور دستی انجام می‌گرفت. در ا...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF