جستجو: ماه=07-ژوئیه روز=29 بخش=History

درگذشت شاه سلیمان ، هشتمین پادشاه صفوی...
1host2u.com 29/07/1694 تاریخ
شاه سلیمان در ۸ مرداد ۱۰۷۳ به علت بیماری نقرس و یا شرب زیاد در اصفهان فوت کرد، و در قم به خاک سپرده‌شد. شاه صفی دوم یا شاه سلیمان (تولد ۱۰۲۶ - مرگ پن...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF