جستجو:کلیدواژه=خزرها

بپاخیزی دیودستیان (ساجیان) در آذربایجان برای تامین تمامیت ایران و حاکم...
parseed.ir 28/05/879 تاریخ
زمانی که در هر گوشه ایران، یک ایرانی بپاخاسته و جان بر کف نهاده بود تا تمامیت و حاکمیت ملی میهن گرامی و باعظمت مان را تامین کند، ۲۸ ماه مه سال ۸۷۹ میل...ادامه مطلب»

پیروزی خزرها بر امویان در نبرد اردبیل ...
1host2u.com 09/12/730 تاریخ
نبرد اردبیل (انگلیسی: Battle of Marj Ardabil) در سال ۷۳۰ میلادی بین ارتش خزرها به رهبری بارجیک ،پسر خاقان خزر و ابو عقبه الجراح بن عبد الله الحکمی فرم...ادامه مطلب»

نبرد قادسیه...
fa.wikipedia.org 16/11/636 تاریخ
نبرد قادسیه، نبردی است که در شوال سال ۱۵ هجری قمری برابر با نوامبر ۶۳۶ میلادی میان سپاه خلافت راشدین به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و لشکر ایرانشهر به فر...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF