جستجو:کلیدواژه=داریوش سوم

نبرد گرانیک ...
en.wikipedia.org 23/05/334ق‌م تاریخ
نخستین نبرد ارتش اسکندر و ارتش ایران در بهار (۳۳۴ پ. م) در حوالی آسیای صغیر نبرد گرانیک یا گرانیکوس نامیده می‌شود. اسکندر در بهار (۳۳۴ پ. م) از تنگه ...ادامه مطلب»

تخت جمشید پایتخت امپراتوری پارس اعلام شد ...
1host2u.com 16/04/465ق‌م تاریخ
تخت جمشید یا پارسه طی سالیان، پیوسته پایتخت باشکوه و تشریفاتی پادشاهی ایران در زمان امپراتوری هخامنشیان بوده‌است. در این شهر باستانی کاخی به نام تخت ج...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF