جستجو:کلیدواژه=فرهاد سوم

برکناری مهرداد سوم از شاهی توسط مهستان و انتخاب ارد دوم بجای آن ...
1host2u.com 11/09/56ق‌م تاریخ
مهرداد سوم (اشک دوازدهم) (به لاتین:Mithridates III) دوازدهمین شاه ایران از خاندان اشکانی است (۵۸ یا ۵۷- ۵۶ پ. م). او فرزند فرهاد سوم بود و پس از اینکه...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF