جستجو:کلیدواژه=معتصم

بپاخیزی دیودستیان (ساجیان) در آذربایجان برای تامین تمامیت ایران و حاکم...
parseed.ir 28/05/879 تاریخ
زمانی که در هر گوشه ایران، یک ایرانی بپاخاسته و جان بر کف نهاده بود تا تمامیت و حاکمیت ملی میهن گرامی و باعظمت مان را تامین کند، ۲۸ ماه مه سال ۸۷۹ میل...ادامه مطلب»

اعدام مازیار فرمانروای طبرستان در سامرا ...
1host2u.com 03/07/839 تاریخ
مازیار فرمانروای طبرستان که پس از خیانت برادرش کوهیار دستگیر و به سامرا منتقل شده بود، پس از شکنجهٔ بسیار به دست معتصم، خلیفهٔ عباسی کشته شد. مازیار (...ادامه مطلب»

جنگ انزن ...
parseed.ir 22/07/838 تاریخ
جنگ انزن جنگی بود که در سال ۲۱۷ خورشیدی بین امپراتوری بیزانس و عرب‌ها درگرفت. خلیفه عرب‌ها معتصم و امپراتور بیزانس تئوفیلوس بود. سردار عرب‌ها در این ج...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF