جستجو:کلیدواژه=Niver.blogfa.com

خانه دوست كجاست؟ شعر های سهراب سپهری...
niver.blogfa.com ۱۳۹۳/۱۱/۲۴ هنر
شعر پارسی «خانه دوست كجاست؟» در فلق بود كه پرسید سوار. آسمان مكثی كرد. رهگذر شاخه نوری كه به لب داشت به تاریكی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیدار...ادامه مطلب»

شعر های سهراب سپهری - راز گل سرخ...
niver.blogfa.com ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ هنر
شعر پارسی - به یاد گلسرخی (وقتی دلگیری و تنها) من نمی‌دانم که چرا می‌گویند: اسب حیوان نجیبی است، کبوتر زیباست. و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست. گ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF