جستجو:کلیدواژه=Plus.google.com

برگریزان دلم را نوبهاری آرزوست :سیمین بهبهانی ...
plus.google.com ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ هنر
برگریزان دلم را نوبهاری آرزوست شاخه ی خشک تنم را برگ و باری آرزوست پایمال یک تنم عمری چو فرش خوابگاه چون چمن هر لحظه دل را رهگذاری آرزوست شمع جمع خفتگ...ادامه مطلب»

شعر پارسی: فریدون مشیری-یاد من باشد فردا دم صبح ...
plus.google.com ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ هنر
یاد من باشد فردا دم صبح جور دیگر باشم بد نگویم به هوا، آب ، زمین مهربان باشم، با مردم شهر و فراموش کنم، هر چه گذشت خانه ی دل، بتکانم ازغم و به دستمالی...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF