Industry of Iran

صنعت در ایران

ID:12387 بخش:

به روز شده:Tuesday 14th October 2014

صنعت در ایران تعریف

(Wikipedia) - Industry of Iran Iran has a diversified but relatively small industrial base. In 1998, the United Nations classified Iran''s economy as semi-developed.

According to a report by the Economist, Iran has been ranked 39th for producing $23 billion of industrial products in 2008. From 2008 to 2009 Iran has leaped to 28th place from 69th place in annual industrial production growth rate.

The government of Iran has plans for the establishment of 50-60 industrial parks by the end of the fifth Five-Year Socioeconomic Development Plan by 2015. Iranian contractors have been awarded several foreign tender contracts in different fields of construction of dams, bridges, roads, buildings, railroads, power generation, and gas, oil and petrochemical industries. As of 2011, some 66 Iranian industrial companies are carrying out projects in 27 countries. Iran has exported over $20 billion worth of technical and engineering services over 2001-2011. The availability of local raw materials, rich mineral reserves, experienced man power have all collectively played crucial role in winning the international bids.

Contents
 • 1 Ministry of Industries and Mines
  • 1.1 Small and medium enterprises
 • 2 Production statistics
 • 3 Food industry
 • 4 Retail industry
  • 4.1 Brands
 • 5 Automotive industry
 • 6 Defense industry
 • 7 Construction industry
 • 8 Mining and metals
 • 9 Textiles and apparel industry
 • 10 Aviation industry
 • 11 Pharmaceuticals and healthcare industry
 • 12 Oil, gas and petrochemicals
 • 13 Power
 • 14 Electronics and computer industry
 • 15 Telecommunications
 • 16 Banking industry
 • 17 Tourism industry
 • 18 Naval industry
 • 19 Machine tools
 • 20 See also
 • 21 References
 • 22 External links

Ministry of Industries and Mines Main article: Ministry of Industries and Mines (Iran) See also: Mining in Iran, Government of Iran and Industrial Development and Renovation Organization of Iran

Ministry of Industries and Mines is in charge of facilitating the expansion and promotion of industrial and mineral policies. The Ministry is also in charge of centralization and integration of policy making in the industrial and mining sector. Finally, this Ministry regulates all strategies, policies and plans relevant to the industrial and mining sector in Iran. The Department for High Technology Industries, also known as the High Tech Industries Centre (HTIC) is active in promoting research activities and in supporting the emergence of high tech firms. As of 2014, Iran has 930 industrial parks and zones.

Small and medium enterprises See also: Iran Chamber of Commerce Industries and Mines, Venture capital in Iran and Private sector in science and technology in Iran

As of 2014, 81,000 small industrial units employed more than 1 million workers in Iran. Small industries constitute 92 percent of Iranian industries, 45 percent of the country’s industrial employment, and 17 percent of the country’s production. In Iran, because of its weakness or absence, the support industry makes little contribution to the innovation/technology development activities. Supporting the development of small and medium enterprises will strengthen greatly the supplier network in Iran. Difficulty in accessing financing is also a major concern for small and medium enterprises.

A 2003-report made by United Nations Industrial Development Organization regarding the state of SME''s in Iran identified these causes as the ones impeding Iran''s industrial development: lack of monitoring institutions, inefficient banking system, lack of sufficient R&D, shortage of managerial skills, corruption, inefficient taxation, socio-cultural apprehensions, absence of social learning loops, lack of familiarity with international markets necessary for global competition, cumbersome bureaucratic procedures, shortage of skilled labor, lack of intellectual property protection, shortage of research centers, lack of social capital, social learning, social responsibility and socio-cultural values.

Despite these problems, recent studies reveal that over the past few years Iran has progressed rapidly in various scientific and technological fields. Major advancements have taken place in the petrochemical, pharmaceutical, aerospace, defense, and heavy industry sectors. Even in the face of U.S. economic sanctions, Iran appears to be emerging as an industrialized country.

Production statistics See also: Economy of Iran and Labor and tax laws in IranThe IKCO Samand is an Iranian-made car and titled first "national car" of Iran.Zoobin electro-optically guided air to surface missile.Simorgh (rocket) launch vehicles.

Tehran is the economic centre of Iran. About 30% of Iran’s public-sector workforce and 45% of large industrial firms are located in Tehran and almost half of these workers work for the government.

Production of selected industrial goods Source: Ministry of Commerce (Iran) 2003 2001 1999 Unit Product
26390 18180 12699 Ton Preserved fish

(tuna & sardine)

1264915 801395 671346 Ton Pasteurized milk
1179139 852353 950555 Ton Vegetable oil
1495 1113 923 Ton Sugar
4976 4818 4418 Thousand tons Non-alcoholic

carbonated drink (except buttermilk)

112 60 000 Million bottles Barley decoction
13873 13359 20143 Million each Cigarette
293188 388790 227599 Ton Thread
396 551 385 Million meters Finished fabric
41195 51875 33933 Thousand square meters Machine woven

carpet

81286 43014 41676 Thousand square meters Unwoven textile

floor covering

11918 8166 5696 Thousand each Blanket
390210 315502 359037 Ton Paper
360017 306249 321232 Ton Detergent
60607 75918 74984 Ton Soap
1654 2351 2665 Million boxes Matches
28241 24755 22219 Thousand ton Cement
103867 76827 64105 Thousand square meters Tiles and ceramic
490 346 342 Each Combine
15377 12208 5173 Each Tractor
1505 612 532 Each Road construction

machinery

447063 212664 182504 Each Washing machine
13624 24559 21198 Thousand each Electric sockets

and switches

399692 129256 114399 Each Radio sets and

record players

858190 807964 860403 Each Color TV sets
832420 933741 599701 Each Water counter
1189912 906671 842063 Each Electricity counters
663164 332643 194366 Each Motor cars
1075 328 353 Each Ambulances
12779 4303 3938 Each Trucks and lorries
4460 1643 3783 Each Buses
537 3226 940 Each Mini buses
69036 46639 38508 Each Vans and Mini

vans

Food industry See also: Agriculture in Iran, Industrial Development and Renovation Organization of Iran and Customs Administration in Iran

The sector also employs approximately 328,000 people or 16.1% of the entire industry sector’s workforce. Iran exported $736 million worth of foodstuffs in 2007 and $1 billion (~600,000 tonnes) in 2010. Soft drinks, mineral water, biscuit, chocolate, confection, edible oil, dairies, conserved foods and fruits, jam and jelly, macaroni, fruit juice and yeast were among the main exports to Iraq, Afghanistan, Turkmenistan, Tajikistan and other Central Asian countries, Russia, Ukraine, Belarus, Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, Qatar, Oman, Syria, Germany, Spain, the Netherlands, France, Canada, Venezuela, Japan, South Korea and Turkey.

Retail industry See also: Transport in Iran, Demography of Iran, Bonyad, Bazaar, Department stores in Iran, Shopping malls in Iran, Electronic commerce in Iran, List of Iranian companies and Smuggling in IranGoldis shopping center in Tehran.

At present the Iranian retail industry is largely in the hands of cooperatives, many of them government-sponsored, and of independent retailers in the bazaars. The bulk of food sales occur at street markets, where the Chief Statistics Bureau sets the prices.

Behpakhsh Co., Golrang Pakhsh and Ghasem Iran are the largest distribution companies in Iran. Ghasem provides more than 80,000 retailers with their requirements of consumer goods within the territories of Iran, Afghanistan, and Iraq.

Iran has 438,478 small grocery retailers. These are especially popular in cities other than Tehran where the number of hypermarkets and supermarkets is still very limited. More mini-markets and supermarkets are emerging, but these are mostly one-off, independently owned operations. The most significant chains are the state-owned Etka, Refah, Shahrvand and Carrefour-owned Hyperstar Market, all of which are gearing up for expansion. Migros Turk has also announced that it intends to invest in Iran''s lucrative retail market. In 2010, a state-linked technology group (the Rouyesh Technical Centre) established the country''s first online supermarket.

Imports still account for a considerable proportion of consumer goods consumption in Iran, and Dubai, United Arab Emirates-based companies meet much of the demand; they re-export from Western and Asian countries, making Iran the UAE’s most important re-export market.

Before the revolution in 1979, Iran was a major importer of Western apparel and foreign-manufactured consumer goods. Even now Iran is no stranger to Western retail influences, with numerous brands and goods available in shopping centers and outlets on Kish Island.

Brands

According to study results Bank Saderat Iran, Hamrah Aval, Iran Khodro, Zar Macaron, Pars Khodro, Steel Alborz, Yek-o-Yek, Golbaft, Takdaneh, Darou Pakhsh, Behrouz, Delpazir, Sepehr Electric, Arjan, Khoshkhab, Novin Zafaran, Havilux, Boof chain restaurants, Telavang and Golrang are the best brands in the country. Hamshahri and Donya-e-Eqtesad newspapers and Movafaqiyat magazine were selected as the best press.

Automotive industry Main articles: Automotive industry in Iran and Iranian railway industry See also: IKCO, SAIPA, Industrial Development and Renovation Organization of Iran, Wagon Pars and MLC (Mapna Locomotive Engineering and Manufacturing Company)EF7 Iran-made engines.

Iran’s automotive industry is the second most active industry of the country, after its oil and gas industry. Iran''s automobile production crossed the 1 million mark in 2005. Iran Khodro is the largest car manufacturer in the Middle-East. It has established joint-ventures with foreign partners on 4 continents. Iran is the 12th largest automaker in the world.

Defense industry Main articles: Iranian defense industry, Defense Industries Organization and List of military equipment manufactured in Iran

The Iranian defense industry has taken great strides in the past 25 years, and now manufactures many types of arms and equipment, including its own tanks, armored personnel carriers, guided missiles, radar systems, guided missile destroyer, military vessels, submarines, and a fighter plane. According to Iranian officials, the country sold $100 million worth of military equipment in 2003, including NATO members, and as of 2006 had exported weapons to 57 countries.

Construction industry Main articles: Construction in Iran, Water supply and sanitation in Iran and List of reservoirs and dams in Iran See also: IMIDRO and Khatam al-Anbia

Construction is one of the most important sectors in Iran accounting for 20–50% of the total private investment. The Central Bank of Iran indicate that 70 percent of the Iranians own homes. The housing industry is one of the few segments of the Iranian economy where state capital shares as little as two per cent of the market, and the remaining 98 per cent is private sector investment. There is little red tape or hurdles and, as a result, through launching mass development projects, the use of new technologies and fast-pace project execution, a larger portion of the housing market is accessible. This is also true for new construction materials and technological advances.

Mining and metals Main articles: Mining in Iran and IMIDRO

Iran is one of the most important mineral producers in the world, ranked among 15 major mineral-rich countries. The country holds 68 types of minerals, including chrome, lead, zinc, copper, coal, gold, tin and iron.

Textiles and apparel industry See also: Persian carpet, Iranian leather industry, Industrial Development and Renovation Organization of Iran and Customs Administration in IranSo-called Salting carpet, wool, silk and metal thread. about 1600.

Textile mills, based on domestic cotton and wool such as Tehran Patou and Iran Termeh, among others, employed about 400,000 people in 2000 and are centered in Tehran, Isfahan and along the Caspian coast. Iran, with a population of 70 million, requires 1.4 billion square meters of textiles annually. Overseas companies smuggle illegal textiles and apparel into Iran at a rate that is decimating Iran textile manufacturers and costing Iranian jobs. The annual textile production has been restricted to 800 million square meters.

Growth of the textile industry components, 1995–2000
Industry components Workforce, 1995 Workforce, 2000 Share in total manufacturing employment, 1995 (percent) Share in total manufacturing employment, 2000 (percent)
Spinning, weaving and finishing of textiles 112,714 107,565 14.2 12.0
Other textiles (line, jute, etc.) 30,879 31,794 3.9 3.5
Knitted and crocheted fabrics and articles 3,631 2,459 0.5 0.5
Wearing apparel, except fur apparel 8,608 4,800 1.1 0.5

Source: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)

Further information:

 • Textile industry in Iran - Encyclopedia Iranica
 • Association of Iran Textile Industries
Aviation industry Main articles: Airlines of Iran, Iran Aviation Industries Organization and Iranian Space Agency See also: Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, Panha, SAHA (Iran aviation) and Shahid Basir

Iran is producing 59-seat aircraft inside the country such as HESA IrAn-140 with the help of Russia and Ukraine and it will shift focus to 90 to 120-seat airplanes in the next step. Iran also produces military attack aircraft such as HESA Saeqeh. With a population of 70 million, Iran needs to have 6,300 airplanes while it does not possess more than nine aircraft for every one million individuals.

Pharmaceuticals and healthcare industry Main article: Pharmaceuticals in Iran See also: Darou PakhshAryoGen→

The pharmaceutical industry in Iran began in its modern form in 1920 when the Pasteur Institute of Iran was founded. Iran has a well-developed pharmaceutical production capability, however, the country still relies on imports for raw materials and many specialized drugs. In 2009, Iran exported $74 million worth of "medical products" to countries such as Iraq, Afghanistan and Russia.

Oil, gas and petrochemicals Main articles: Energy in Iran, Petroleum industry in Iran, National Iranian Oil Company, National Iranian Gas Company, National Iranian Petrochemical Company and National Iranian Oil Refining and Distribution Company See also: Iranian Offshore Engineering and Construction Company and Industrial Development and Renovation Organization of Iran

Iran''s oil and gas industry is the most active industry of the country. Iran has the fourth largest reserves of oil and second largest reserves of gas in the world.

Bidboland gas refinery

Domestic production of equipment in the nation''s upstream oil industries has grown four-fold in as many years while procurement of equipment and goods accounts for around 60 to 65 percent of any oil project.

Power Main articles: Energy in Iran, List of power stations in Iran, Nuclear facilities in Iran, MAPNA and AZAR AB Industries Co

Iran has become self-sufficient in designing, building and operating dams and power plants and it has won a good number of international bids in competition with foreign firms. Iran is one of the six countries in the world that manufacture gas and steam powered turbines.

Electronics and computer industry See also: Iran Electronics Industries, Consumer electronics in Iran and Maadiran Group

Iran’s domestic consumer electronic market, defined as including computing devices, mobile handsets and video audio and gaming products, was estimated at $7.3 billion in 2008 ($8.2 billion in 2010), with 47% market share for computer hardware, 28% Audio/Video and 25% mobile phone (with growing demand for PDAs, smart phones and 3G handsets). Business Monitor International (BMI) forecasts that Iran’s demands for domestic consumer electronic devices will reach $10 billion by 2013.

Telecommunications Main articles: Communications in Iran, Internet in Iran and Telecommunication Company of Iran

Iran is among the first five countries which have had a growth rate of over 20% and the highest level of development in telecommunication. Iran''s Ministry of Communication and Information Technology along with TCI are developing the landline telephone network in the towns of Karbala and Najaf in Iraq.

Banking industry Main articles: Banking and Insurance in Iran and Central Bank of Iran

Shariah-compliant assets has reached about $400 billion throughout the world, according to Standard & Poor’s Ratings Services, and the potential market is $4 trillion. Iran, Saudi Arabia and Malaysia are at the top with the biggest sharia-compliant assets. Bank Melli, Saderat and Sepah are Iran''s three largest banks.

Tourism industry Main article: Tourism in Iran

Officials state that Iran has in recent years earned about US$1bn a year from tourism. Iran currently ranks 68th in tourism revenues worldwide. Iran with attractive natural and historical sites is rated among the "10 most touristic countries" in the world. Area considered for further expansion in the tourism sector in Iran are eco tourism, coastlines, restoration of historical relics, handicraft townships, and health tourism (e.g. water therapy).

Naval industry Main articles: SADRA and ISOICO See also: Iranian Frigate Jamaran and Ghadir Class SubmarineJamaran class destroyer

Over the next two decades, Iran would need 500 new ships, including 120 oil tankers, 40 liquefied natural gas (LNG) carriers and over 300 commercial vessels. In 2009, in a move aimed at further enhancing Iran''s shipbuilding industry, President Mahmoud Ahmadinejad said he will ban the purchase of foreign ships by Iranian organizations. The Ministry of Commerce has confirmed that Iran is able to build all its needed sea fleets inside the country. Iran''s SADRA launched its first Aframax oil tanker made for Venezuela in 2012.

Machine tools See also: Industrial Development and Renovation Organization of Iran

Machine Sazi Tabriz Group has managed to manufacture machines such as VMC850, VMC 1050, FP4ME, TME40NEW, and TC-20 HF and it has exported turning and milling machineries worth €1.5 million to Germany, Austria, Azerbaijan, Turkey and Malaysia during 2011.

Tags:2015, Afghanistan, Aframax, Agriculture in Iran, Ahmadinejad, Alborz, Arab, Arabia, Austria, Automotive, Automotive industry in Iran, Azerbaijan, BMI, Bank Melli, Bank Saderat, Bazaar, Belarus, Bidboland, Canada, Caspian, Central Bank of Iran, Communication, Communications, Communications in Iran, Customs, Donya-e-Eqtesad, Dubai, Economy of Iran, Electronic commerce, Emirates, Energy in Iran, France, Germany, Ghadir, HESA, Hamshahri, IKCO Samand, ISOICO, Industrial Development and Renovation Organization of Iran, Industry of Iran, Internet, Internet in Iran, Iran, Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company, Iran Aviation Industries Organization, Iran Chamber of Commerce, Iran Chamber of Commerce Industries and Mines, Iran Electronics Industries, Iran Khodro, Iranian, Iranica, Iraq, Isfahan, Jamaran, Japan, Karbala, Khatam, Khatam al-Anbia, Khodro, Kish, Kish Island, Korea, Kuwait, LNG, List of military equipment manufactured in Iran, List of power stations in Iran, Maadiran, Mahmoud Ahmadinejad, Malaysia, Mining in Iran, Ministry of Commerce, NATO, Najaf, National Iranian Oil Company, National Iranian Oil Refining and Distribution Company, Nations, Netherlands, Oman, Pakistan, Pars Khodro, Persian, Petroleum industry in Iran, President, Qatar, Radio, Russia, SAHA, SAIPA, Saeqeh, Saudi, Saudi Arabia, Sepah, Simorgh, South Korea, Spain, Syria, Tabriz, Tajikistan, Tehran, Telecommunication Company of Iran, Termeh, Tourism in Iran, Transport in Iran, Turk, Turkey, Turkmenistan, UAE, US, Ukraine, United Arab Emirates, United Nations, Venezuela, Water supply and sanitation in Iran, Wikipedia

صنعت در ایران رسانه

صنعت در ایران واژه ها

  صنعت در ایران نوشته ها

  صنعت در ایران بازخورد شما