Ir.sputniknews.com

Ir.sputniknews.com


http://Ir.sputniknews.com


ID:30436 بخش: Website

به روز شده:Sunday 3rd April 2016

Ir.sputniknews.com تعریف

http://Ir.sputniknews.com Title:Sputnik Persian Keywords: Description: اسپوتنیک نام تجاری یک برند رسانه ای است که دارای مراکز خدمات رسانه ای مدرن در ده ها کشور جهان می باشد. اسپوتنیک یک مدل خبری جایگزین برای اخبار نوشتاری و رادیویی است. اسپوتنیک امکان مشاهده ی حقیقت از زوایع و دیدگاه های مختلف را فراهم آورده و از موضوعاتی سخن می گوید که دیگران از بیان آن خودداری می کنند.

Tags:Ir.sputniknews.com, Persian

Ir.sputniknews.com رسانه

Ir.sputniknews.com واژه ها

    Ir.sputniknews.com نوشته ها

    Ir.sputniknews.com بازخورد شما