هیچکس نمی‌تواند در یک رودخانه دوبار گام بنهد

English »» امروز در تاریخ ژوئن, 03


ژوئن, 3, 1613 ب.م:
درگذشت الله‌وردی خان گرجی سپهسالار امپراتوری صفوی


الله‌وردی خان اونْدیلادْزِ (به گرجی: ალავერდი ხანი უნდილაძე) معروف به الله‌وردی خان گرجی سپهسالار امپراتوری صفوی، حاکم ایالت فارس امپراتوری صفوی و بانی ... ادامه مطلب:


ژوئن, 3, 1907 ب.م:
تأسیس شهرداری تهران


شهرداری تهران، موئسسه عمومی غیر دولتی است که در ۱۲ خرداد ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تاسیس شد و اداره شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت اداره این سازمان با شهرد... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان