جستجو: سال=1568

عزیمت هیئت انگلیسی به دربار صفوی رقابت ابرقدرت‌ها در سرزمین‌های آسیایی...
donya-e-eqtesad.com 13/09/1568 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: 13 سپتامبر سال 1568 لارنس کيپمن، آرتور ادواردز و ريچارد ويلز در اجراي برنامه‌های دراز مدت دولت لندن، انگلستان را به مقصد ايران تر...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF