جستجو: سال=1813 ماه=10-اکتبر

امضاي قرارداد ننگين گلستان ميان ايران و روسيه در پي شكست ايران از روسي...
rasekhoon.net 12/10/1813 تاریخ
امضای قرارداد ننگین گلستان میان ایران و روسیه در پی شكست ایران از روسیه (1192ش) با امضای قراردادی بین حاكم گرجستان و امپراتور روسیه، گرجستان تحت نفوذ ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF