جستجو: سال=1911

قانون انتخابات مجلس شورای ملی ۱۲۹۰ ...
fa.wikisource.org 22/10/1911 تاریخ
‌قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب بیست و نهم مهرماه ۱۲۹۰ خورشیدی - ‌مصوب ۲۸ شهر شوال‌المکرم ۱۳۲۵ قمری مطابق ۲۹ میزان ۱۲۹۰ این قانون دارای ۹ فصل و ۵...ادامه مطلب»

فرمان توقیف اموال شعاع‌السلطنه...
donya-e-eqtesad.com 10/10/1911 تاریخ
دهم اکتبر 1911 مورگان شوستر آمریکایی که خزانه‌دار کل ایران بود، اعلام کرد که تا مساله «مالیات گیری دقیق و در سر موعد مقرر» در ایران حل نشود و در این م...ادامه مطلب»

مجلس اول ملی و تصویب قانون طبابت...
donya-e-eqtesad.com 01/06/1911 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: دهم خرداد 1290 روزی بسیار مهم در تاریخ پزشکی ایران است، روزی که قانون طبابت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پزشكي نوين، در ايران، ر...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF