جستجو: سال=1961 ماه=05-مه

وقتی نوه مظفرالدین‌شاه نخست‌وزیر پهلوی می‌شود ...
mashreghnews.ir 06/05/1961 تاریخ
در شانزدهم ارديبهشت ماه 1340، و پس از استعفاي جعفر شريف امامي، «علي اميني» عهده دار نخست وزيري ايران گشت. گروه تاریخ مشرق- دكتر علی امینی ‌مجدی فرزند ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF