جستجو: سال=1968 ماه=09-سپتامبر

اخراج روزنامه‌نگاری که علیه یک سگ مطلب نوشت ...
mashreghnews.ir 25/09/1968 تاریخ
اخراج روزنامه‌نگاری که علیه یک سگ مطلب نوشت+سند در شماره دیروز در صفحه حوادث خبری درباره سگ وزیر دربار چاپ شده بود که مورد اعتراض آقای علم واقع گردید...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF