جستجو: سال=1988 ماه=09-سپتامبر

قتل حمید پورحاجی زاده به همراه پسر ۹ ساله‌اش «کارون» ...
1host2u.com ۱۳۶۷/۰۶/۳۱ تاریخ
حمید پورحاجی زاده شاعر و دبیر ادبیات کرمانی، متخلص به «سحر» بود که از قربانیان سلسله قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای می‌باشد وی به همراه پسر ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF