جستجو: سال=363

یولیانوس امپراتور روم در جنگ با شاپور دوم شاه ساسانی کشته شد ...
1host2u.com 26/06/363 تاریخ
یولیانوس (مرتد) یا ژولین یا ژولیان (به لاتین: Flavius Claudius Julianus Augustus)‏ (زاده:۳۳۱-مرگ:۲۶ ژوئن۳۶۳ (میلادی))امپراتور روم از ۳۶۱ تا زمان مرگش ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF