گاوان و خران بار بردار به زآدمیان مردم آزار

English »» امروز در تاریخ اکتبر, 21


اکتبر, 21, 1603 ب.م:
بازپس گیری تبریزتوسط شاه عباس بزرگ


*** طراحی کمیاب از یک جهانگرد اروپایی که شاهد آزادی تبریز در ۲۱ اکتبر ۱۶۰۳ (۲۹ مهر ۹۸۲ خورشیدی) بود. مردم آذری تبریز به ارتش شاه عباس خوشامد می‌گویند. به دست مردم تبریز ... ادامه مطلب:


اکتبر, 21, 1954 ب.م:
تصویب قرارداد نفت با كنسرسيوم


گروه تاریخ و اقتصاد: 29 مهرماه سال 1333 مجلس قرارداد نفت با كنسرسيوم* (شرکت‌های بزرگ نفتی غرب) را تصويب كرد و همه تلاش‌های ملت ايران در دوران حكومت دكتر مصدق و تحمل تحريم... ادامه مطلب:


اکتبر, 21, 1958 ب.م:
ارسال لایحه «از کجا آورده‌ای» به مجلس


در 29 مهرماه سال 1337خورشيدی دکتر منوچهر اقبال، نخست وزير وقت لايحه «از کجا آورده‌ای» را به مجلس داد که پس از تصويب به صورت قانون درآمد. طبق‌این قانون؛ کارکنان دولت و و... ادامه مطلب:


اکتبر, 21, 2015 ب.م:
داستان 9 ماه حسرت برای ثبت‌نام درهنرستان


ایرج محمدی در بهمن ماه 1324 در تهران به دنیا آمد. او مجسمه‌ساز و عضو هیأت ‌مؤسس انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران است. محمدی بنا به استعداد ذاتی، از همان زمان کودکی با گل، ... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان